Powiatowe ćwiczenia obronne „BESKIDY 2021”

Zgodnie z tegorocznym planem działania, w dniach 5-6 października 2021 r. na terenie powiatu żywieckiego przeprowadzone zostały Powiatowe Ćwiczenia Obronne p.k. „BESKIDY 2021”. Celem odbywających się pod kierownictwem Starosty Żywieckiego ćwiczeń było doskonalenie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego  w realizacji  zadań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. W tegorocznych ćwiczeniach szczególną uwagę zwrócono na sprawdzenie funkcjonowania łączności i informatyki oraz  na doskonalenie procedur działania administracji publicznej po wystąpieniu incydentów z zakresu zakłóceń łączności i cyberterroryzmu. Ćwiczenia przeprowadzono przy założeniu zakładając całkowitego braku łączności telefonicznej, elektronicznej oraz ograniczeniach w łączności radiowej (założono obezwładnienie elementów łączności radiowej uzależnionej od sieci informatycznych).

Podczas ćwiczeń, zarówno w Starostwie Powiatowym w Żywcu jak i urzędach gmin został uruchomiony Stały Dyżur oraz elementy systemu wykrywania i alarmowania ( w starostwie – Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania, w urzędach gmin – drużyny wykrywania i alarmowania oraz posterunki alarmowania). Ponadto, celem zapewniania kontaktu pomiędzy uczestnikami ćwiczenia uruchomiona została Zastępcza Sieć Łączności tworzona przez krótkofalowców. W ramach sieci, w siedzibie Zespołu Zarządzania   Kryzysowego uruchomiono obsługująca ćwiczenia radiostację główną a w Żabnicy przy forcie Wyrwidąb terenowe stanowisko łączności umożliwiające przekazywanie informacji do urzędów gmin które nie były osiągalne bezpośrednio ze Stanowiska Kierowania ćwiczeniami. Zastępcze stanowiska łączności obsługiwane były przez licencjonowanych nadawców – członków Żywieckiego Klubu Krótkofalowców SP9PSB i Amatorskiej Sieci Ratunkowej SALUTARE – SP9ASRS. Pracę stanowisk łączności wspierali  uczniowie klas wojskowych z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

W ćwiczeniach „Beskidy 2021” oprócz kadry kierowniczej Starostwa i urzędów gmin po raz pierwszy uczestniczyli żołnierze  2 kompanii 133 batalionu lekkiej piechoty w Cieszynie. Żołnierze WOT zorganizowali ochronę stanowiska kierowania  oraz terenowego stanowiska łączności. Udział żołnierzy WOT jest wynikiem nawiązania współpracy Starostwa Powiatowego  w Żywcu z cieszyńskim batalionem odpowiadającym za zabezpieczenie terenu naszego powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Post Author: Michal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *