Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu.

Z dniem 1 lutego 2019r st. bryg. Jacek Kleszczewski Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu mł. bryg. Łukasza Węglińskiego. Uroczyste wręczenie nastąpiło w dniu 31 stycznia br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
Mł. bryg. mgr inż. Łukasz Węgliński po ukończeniu, w roku 2002, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie został skierowany do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu, gdzie został mianowany na stanowisko starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP. W 2005 roku został przeniesiony do pełnienia służby w systemie codziennym. W trakcie służby awansował na kolejne stanowiska, a w 2017 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego. Od czerwca 2018 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w
Żywcu. W trakcie służby sukcesywnie podnosił kwalifikacje zawodowe: ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa, studia inżynierskie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w PSP w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jest oficerem, którego służba jest wysoko oceniana nie tylko przez przełożonych ale i podwładnych. Realizując zadania wykazuje pomysłowość, samodzielność i zaangażowanie. Dba o stronę merytoryczną i techniczną realizowanych przedsięwzięć. Rozległa wiedza specjalistyczna i zdobyte doświadczenie, głównie operacyjne, pozwala mu na innowacyjność i oryginalność w osiąganiu celów.

Potrafi kierować zespołem ludzkim. Organizuje i nadzoruje Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP. Wykorzystuje swoje umiejętności z zakresu znajomości oprogramowania, wdrażając nowe systemy i programy wspomagające pracę Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP oraz poszczególnych wydziałów i sekcji komendy. Do jego obowiązków należy również organizacja i nadzór nad sprawnym działaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu.
Pełni funkcję Zastępcy Dowódcy Kompanii OSP Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Uczestniczył w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w tym w akcjach przeciwpowodziowych oraz innych związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych. Zawsze świadomy swych decyzji, konsekwencji i ewentualnej odpowiedzialności. Jest dowódcą, który przywiązuje dużą uwagę do dyscypliny służby i poszanowania munduru. Potrafi słuchać, doradzać i pomagać, jest otwarty na innych. W codziennej służbie wyróżnia się sumiennością i zaangażowaniem w wypełnianiu powierzonych mu zadań. Pan mł. bryg. Łukasz Węgliński realizując zadania docenia wagę współpracy z samorządem terytorialnym oraz służbami ratowniczymi i współdziałającymi oraz innymi podmiotami z terenu powiatu. Zawsze ceni i podkreśla ważność współpracy i współdziałania z jednostkami OSP. Od wielu lat organizator szkoleń dla członków OSP z terenu powiatu żywieckiego. Swoją postawą i aktywnością w służbie pozytywnie wpływa na podwładnych, motywując ich do działania. Jest osobą niekonfliktową. Jest obiektywny i sprawiedliwy w ocenie podległych mu strażaków. Odznaczony m.in.: brązowym i srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Materiał: Komenda Powiatowa PSP w Żywcu

Post Author: Michal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *