KP PSP w Żywcu ma nowego komendanta – to mł. bryg. mgr. inż. Łukasz Węgliński

29 stycznia 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu przez  st. bryg. mgr inż. Krzysztofa Grygla oraz powołania nowego Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu mł. bryg. mgr inż. Łukasza Węglińskiego.

W uroczystej zbiórce uczestniczyli: Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, komendanci PSP województwa śląskiego st. bryg. Zbigniew Mizera, st. bryg. Damian Legierski, bryg. Grzegorz Kołoczek,  strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Żywcu oraz Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Michał Łukasik, Komendant Straży Miejskiej Sławomir Walczak.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbryg. Jackowi Kleszczewskiemu przez dowódcę uroczystości. Po powitaniu zaproszonych gości zgodnie z ceremoniałem nastąpiło odczytanie decyzji o zwolnieniu ze służby w Państwowej Straży Pożarnej, pożegnanie dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu st. bryg. Krzysztofa Grygiela ze sztandarem i przekazanie obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu nowemu powołanemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Żywcu mł. bryg. Łukaszowi Węglińskiemu.

Podczas uroczystości Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, powołał od dnia 01 lutego 2021 roku nowego Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu mł. bryg. mgr. inż. Łukasza Węglińskiego.

Ustępujący komendant podsumował swoją służbę w KP PSP w Żywcu, KM PSP Bielsku-Białej oraz KM PSP Lublinie. Podziękował przełożonym i podwładnym za współpracę. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali za dotychczasową współpracę odchodzącemu komendantowi oraz  życzyli pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń oraz wielu lat w dobrym zdrowiu. W swoich przemówieniach wszyscy gratulowali oraz życzyli pomyślności i satysfakcji na nowym stanowisku, jak również zapewnili o chęci współpracy przy realizacji przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu żywieckiego. Nowo powołany komendant również zabrał głos, „To wielki zaszczyt, ale również wyzwanie, nowy zakres obowiązków i odpowiedzialność. Dziękuję Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbryg. Jackowi Kleszczewskiemu za wyróżnienie, a przede wszystkim za zaufanie jakim mnie obdarzył. Pragnę zapewnić Pana komendanta, że swoją służbę będę pełnił z należytą starannością, z zachowaniem dyscypliny służbowej, zarówno wobec przełożonych, jak i podwładnych strażaków”.

Źródło: KP PSP w Żywcu
Opracował: asp. sztab. Tomasz Kołodziej

Post Author: Michal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *