JRG w Żywcu świętuje 50-lecie istnienia

1 stycznia 2018 r. uroczystą zmianą służby żywieccy zawodowi strażacy uczcili „50-lecie powstania zawodowego pożarnictwa na Żywiecczyźnie”. Zmiana służby rozpoczęła się meldunkiem złożonym obecnemu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu bryg. Andrzejowi Gracy, wciągnięciem flagi państwowej na maszt oraz odegraniem hymnu polskiego.

W tej doniosłej chwili uczestniczyli: bryg. Czesław Pruski – pierwszy Komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Żywcu w latach 1968-1992, st. bryg. Stanisław Kuliński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu w latach 1992-2014, bryg. Andrzej Graca obecny Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Józef Pietraszko, bryg. Tadeusz Pal Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu w latach 2005-2015, mł. bryg. Paweł Górny obecny Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

50 lat temu – 1 stycznia 1968r

powołano Zawodową Straż Pożarną w Żywcu.

1 stycznia 1968 roku rozpoczęła swą służbę dla Żywiecczyzny Zawodowa Straż Pożarna w Żywcu powołana Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, na wniosek ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego pułkownika pożarnictwa Stanisława Zarzyckiego. Jednostkę tę zaliczono do IV kategorii a Komendantem został podporucznik pożarnictwa Czesław Pruski. Powołana Jednostka Zawodowej Straży Pożarnej w swojej początkowej działalności zajmowała się gaszeniem pożarów oraz wspomagała działania podczas zatorów lodowych, powodzi. 16 stycznia 1968r jednostka wyjechała do pierwszej swojej interwencji a było to usuwanie zatorów lodowych na rzece Sole w miejscowościach Radziechowy i Cięcina.

W dniu utworzenia Zawodowej Straży Pożarnej, strażacy zajmowali siedzibę w zabytkowej remizie przy ulicy Kościuszki. W roku 1990 został oddany do użytku obiekt obecnej siedziby żywieckich strażaków przy ul. Objazdowej w Żywcu Zabłociu.

Na przestrzeni 50 lat żywiecka zawodowa straż pożarna rozwijała się bardzo szybko, do służby przychodzili nowi ludzie, starsi koledzy odchodzili na emeryturę. W dniu rozpoczęcia działalności w żywieckiej straży pracowały 23 osoby. Obecnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu liczy 84 osoby. Od powstania do dnia dzisiejszego w szeregach zawodowej straży pożarnej w Żywcu służyło ponad trzysta osób. Również w zakresie swojej działalności operacyjnej żywieccy strażacy bardzo szybko się rozwijali, dochodziły nowe zadania. W początkowym okresie działania strażacy praktycznie tylko gasili pożary. Obecnie zakres ten został bardzo poszerzony o ratownictwa: drogowe, techniczne, budowlane, ekologiczne, chemiczne, wodne, medyczne. W roku 1968 strażacy interweniowali 107 razy natomiast w roku 2017 interwencji było 2023 (pożarów 569, miejscowych zagrożeń 1366, alarmów fałszywych 88).

Od stycznia 1968 do lipca 1992r funkcję Komendanta żywieckich strażaków pełnił brygadier Czesław Pruski, od lipca 1992 roku do czerwca 2014r funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu pełnił starszy brygadier Stanisław Kuliński. Od czerwca 2014r Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu jest brygadier Andrzej Graca.

źródło: www.zywiec.kppsp.gov.pl

 

Post Author: Michal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *